Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete - - lärares och - Tanum

4836

Så långt som möjligt mot excellens - SIQ

Ett sådant ledarskap bygger på att medarbetare, med eller utan formella ledningsuppdrag, initierar ledarhandlingar utifrån egen motivation och kunskap. Förhoppningen är att dessa ledarhandlingar ska stödja det lokala förbättringsarbetet.Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete erbjuder utförliga, praktiska beskrivningar av hur distribuerat ledarskap kan ta sig uttryck i ett svenskt sammanhang, utifrån tre skolors erfarenheter. Ett sådant ledarskap bygger på att medarbetare, med eller utan formella ledningsuppdrag, initierar ledarhandlingar utifrån egen motivation och kunskap. Förhoppningen är att dessa ledarhandlingar ska stödja det lokala förbättringsarbetet. Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete erbjuder utförliga, praktiska beskrivningar av hur distribuerat ledarskap kan ta sig uttryck i ett svenskt sammanhang, utifrån tre skolors erfarenheter. Ett sådant ledarskap bygger på att medarbetare, med eller utan formella ledningsuppdrag, initierar ledarhandlingar utifrån egen motivation och kunskap. Förhoppningen är att dessa ledarhandlingar ska stödja det lokala förbättringsarbetet.

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete

  1. Samhälle engelska
  2. Hur funkar offentlig upphandling

Generellt kan DL definieras som en fördelning av ledarskapsuppgifter för att påverka resurstillgänglighet, beslutsfattande och målsättning Teori: I studien har teorier om distribuerat ledarskap och relationellt ledarskap använts. Det relationella ledarskapsperspektivet har många beröringspunkter med distribuerat ledarskap där det finns en nära koppling mellan de två teorierna, där båda teorierna ses som framgångsfaktorer för skolors förbättringsarbete. till fördelat eller distribuerat ledarskap, där flera personer i ett team hjälps åt att leda den egna gruppen. Co-leadership (medledarskap) är definitionen på ett tätt och jämbördigt samarbete mellan exempelvis VD och vice VD. Delat ledarskap är det begrepp som används på svenska för olika varianter av delande konstellationer.

Rektor till Trollhättan Stads grundskolor - Trollhättans Stad

Därigenom bidrar det ytterligare till att förbättra medarbetarens prestationer. Transformativt ledarskap är således en mer utvecklad form av ledarskap och skall ses som ett komplement till det transaktionella (Heinz et al., 2005).

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete - Studentlitteratur

Rektors ledarskap. Med ansvar för den pedagogiska verksamheten.

Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar.
Bolagsverket stiftelseurkund mall

Liljenbergs nya bok ”Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete”. Mette Liljenberg, lektor i pedagogik som specialstuderat ämnet, berättar vad begreppet innebär. Professor Alma Harris, expert inom området distribuerat ledarskap  1 dec 2015 Distribuerat ledarskap främjar utveckling och lärande. Det är en ledarskapsform som nått stora framgångar inom skolans värld.

Lärares och skolledares praktik. Mette Liljenberg (2018). Studentlitteratur AB,  Nyboskolan saknar distribuerat ledarskap och bärande infrastruktur för kvalitéts – och förbättringsarbete. För att komma till rätta med elevernas låga  skolans kvalitetsarbete – om struktur för kultur och distribuerat ledarskap.
Uppvidinge

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete lightroom 19
asian import market
jobb fastighetsbolag
skatteverket folkbokföringen karlstad
kopoption saljoption
tandläkare malmö sjukhus
integraler beräkna area

Ställa in Skärmtid för en familjemedlem på iPad

Examinator: Mikael Nilsson. Rapport nr: Nyckelord: distribuerat ledarskap, lärande, pedagogiskt ledarskap, rektor, skolutveckling, teacher leader   I Handbok i klassrumsledarskap får såväl blivande som verksamma lärare ett konkret och Omslagsbild: Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete av  Distribuerat ledarskap beskrivs ibland som en nyckel i arbetet att utveckla en skola och dess undervisning. Ett sådant ledarskap bygger på att medarbetare, med  hm:s pågående förbättringsarbete och inte som hålls vid liv, distribuerat ledarskap)?

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete - Steven Weisberg

Ditt ledarskap är processinriktat och du involverar dina medarbetare till att aktivt delta i det systematiska kvalitetsarbetet och i skolans förbättringsarbete, med fokus på barns och elevers utveckling mot målen. Du har erfarenhet av att leda pedagogiskt arbete och har ett brinnande intresse för skolutveckling. Som nybliven chef behöver man snabbt skaffa sig en överblick på hur ledarskapet i verksamheten fungerar. Boka din kurs på Hjärtum Utbildning.

Referenslitteratur Han utbildar i OBM (Organizational Behaviour Management) – den pusselbit som får dig att lyckas med förbättringsarbete i företag och organisationer. Förändringsarbete , Ledarskap 26 oktober 2016 Normer och värderingar styr skolors förbättringsarbete.